• 01
  Duofiets Hindeloopen
  Aanschaf van een duofiets ten behoeve van oudere en mindervalide inwoners van Hindeloopen.
  Bekijk project
  € 3.800
 • 02
  Verduurzaming verlichting ijsbaan Makkum
  Aanbrengen van duurzame ledverlichting op de ijsbaan van Makkum.
  Bekijk project
  € 7.450
 • 03
  Koningslinde Makkum 1898-2023
  Het planten van een nieuwe koningslinde met smeedijzeren sierhekwerk daaromheen.
  Bekijk project
  € 6.375
 • 04
  Aanpassen beregeningsinstallatie WLTV Rekke
  Het geschikt maken van de beregeningsinstallatie van de tennisbanen voor beregening met oppervlaktewater i.p.v. leidingwater.
  Bekijk project
  € 5.185
 • 05
  Jubileumfeest Skûtsje Súdwesthoek en zeilvereniging IJsselmeer
  Het organiseren van een (educatief getint) jubileumfeest, met aandacht voor de zeilerij en voor Friese tradities.
  Bekijk project
  € 10.000
 • 06
  Tjipke Visser-kamer
  Uitbreiding van de historische tentoonstelling in het oude Workumer stadhuis, waar met multimedia het verhaal van de Workumer kunstenaar Tjipke Visser wordt verteld.
  € 10.000
 • 07
  Roeiriemen roeisloep IIsfûgel
  Aanschaf van nieuwe roeiriemen voor de roeisloep IIsfûgel.
  € 4.302

De missie van Fiks in 3 pijlers:

 • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
 • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
 • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.