Voor een sterke IJsselmeerkust

Fiks Omgevingsfonds financiert initiatieven en projecten die de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken. Fiks is de afkorting voor Fonds IselmarKust Sterk.

Maar Fiks staat ook voor een fiks bedrag, want het Omgevingsfonds stelt de komende 20 jaar, elk jaar, ca. €700.000 euro beschikbaar. Geld dat beschikbaar is voor het verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, toerisme, recreatie en cultuur & erfgoed bij het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Bewoners van het IJsselmeerkustgebied in Súdwest-Fryslân zijn geconfronteerd met het verrijzen van Windpark Fryslân. Daarmee is hun horizon veranderd en is het uitzicht niet meer zo vrij als het was. Via het Fiks Omgevingsfonds stelt Windpark Fryslân een fiks bedrag beschikbaar voor projecten en initiatieven uit de regio.

Met het geld uit het Fiks Omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.

Van goed idee tot mooi project, samen fiksen we het!

Bestuurssamenstelling:

Siem Jansen, voorzitter
Wigle Sinnema, secretaris
Thea Freudenberger, penningmeester
Jeroen Rijnhart
Anne-Wil Lucas

Adviesraadsleden:
Popke de Vlugt, Henk Otto, Antoinette Groeneveld, Tjalling Ybema, Jacob van der Valk, Titus Stallmann, Theo Zeldenrust, Geeske Visser, Henk de Vries en Willem Beunis.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.