Op 8 juli 2023 vierden de zeilvereniging IJsselmeer en Stichting Skûtsje Súdwesthoek hun 60-jarige jubileum. Een unieke samenwerking met een even uniek dagprogramma.

Het programma was gestoeld op onderstaand gedicht De Tiid van Doutzen Ouderkerken:

De tiid

De tiid fan júster.
In simmer fol mei striid op wetter en lân.
De âlde seedyk sljocht mei folk.
It lûd fan wille en nocht.
De tiid fan hjoed.
It each lûkt nei it mar.
We strûpe de mouwen op!
De skût moat ree wêze!
De tiid fan moarn.
It langstme nei….
De skûtsjes op it mar.
De striid fan eartiids is dêr.

In de ochtend (verleden) konden belangstellenden onder het genot van koffie en oranjekoek luisteren naar verhalen van schippers en bemanningsleden over hoe het vroeger was.

Het middagprogramma (heden) bestond uit een prachtige wedstrijd op het IJsselmeer, waarin de SKS schippers, begeleid door de zeilvereniging de degens kruisten. Vanaf de dijk keken vele toeschouwers met genoegen naar dit spektakel.

Het avondprogramma (toekomst) bestond uit een spectaculair muziektheater onder de naam Bakboard, uitgevoerd op het Gele Plein.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.