De vier gravelbanen van tennisvereniging Rekke te Workum werden op peil gehouden door ze periodiek te beregenen met leidingwater. In de directe omgeving was echter voldoende oppervlaktewater van voldoende kwaliteit beschikbaar en plan werd opgevat dit oppervlaktewater te gaan gebruiken. Er is een leiding naar de dichtstbijzijnde sloot aangelegd, een pomp aangebracht en het oude drinkwatersysteem is losgekoppeld.

Deze maatregel is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook een besparing op van 1.000 m3 drinkwater.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.