Eind mei 2023 zijn de werkzaamheden voor verduurzaming van de verlichting van de ijsbaan in Makkum definitief afgerond.

De installatie van de nieuwe verlichting inclusief de nodige elektrische aanpassingen zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Bij de bijkomende werkzaamheden waren vrijwilligers van de ijsclub betrokken.

De verlichting werkt perfect. IJsvereniging Makkum hoopt op een goede schaatswinter zodat de leden veelvuldig van de nieuwe verlichting kunnen genieten.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.