Ruimte voor mooie initiatieven

Fiks Omgevingsfonds financiert initiatieven en projecten die de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken.

Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.