Restauratie Scheepstimmerwerf de Hoop

Het afgelopen jaar is Scheepstimmerwerf de Hoop in Workum grondig gerestaureerd.

In Workum, pal naast de zeesluis van het IJsselmeer, staat de 325 jaar oude Scheepstimmerwerf De Hoop. Een uniek monument dat voor Workum – zowel historisch als toeristisch – van grote waarde is. Tot vorig jaar was de laatste grote restauratie bijna vijftig jaar geleden. Daarom waren vooral de loods, hellingen en het woonhuis toe aan een grondige restauratie.

Huub Gilissen, bestuurslid van Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf De Hoop: “In Nederland zijn er geen scheepswerven van dit type; dit is de enige die bewaard is gebleven. Dát maakt de scheepstimmerwerf zo bijzonder. Naast de restauratie is er ook een professionele tentoonstelling gemaakt, waarmee we de bijzondere geschiedenis van de werf doorvertellen. Het Fiks Omgevingsfonds gaf de doorslag om dit project systematisch aan te pakken én te laten slagen. Op 22 september 2023 werd de grootschalige restauratie van Scheepstimmerwerf De Hoop gevierd.”

Bijdrage FIKS: €100.000

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.