Niet op voorhand. Als er bij het eerste beoordelingsmoment heel veel goede projecten worden ingediend, kan het zijn dat het beschikbare bedrag voor moment 2 en 3 dat jaar kleiner is. Wel zal het bestuur altijd ruimte proberen te houden om ook in periode 2 of 3 nog goede projecten te kunnen honoreren. Ook heeft het bestuur een kleine buffer uit het jaar 2021 (waarin nog geen projecten zijn toegekend) die gebruikt kan worden om de eerste tijd wat extra ruimte te creƫren.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.