Niet op voorhand. Als er bij het eerste beoordelingsmoment heel veel goede projecten worden ingediend, kan het zijn dat het beschikbare bedrag voor moment 2, 3 en 4 dat jaar kleiner is. Wel zal het bestuur altijd ruimte proberen te houden om ook in periode 2, 3 of 4 nog goede projecten te kunnen honoreren.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.