Allerlei verschillende soorten projecten, zolang ze maar bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het kustgebied, het verduurzamen van en de energietransitie in het kustgebied of het versterken van recreatie, toerisme en de sociale samenhang in het gebied.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.