Op de website staat een invulformulier waarmee je projecten aan kunt vragen. Je hoeft dus alleen het format in te vullen en de benodigde bijlagen te uploaden (begroting en indien van toepassing een uittreksel van de Kamer van Koophandel). Onderdeel van het format is wel een beschrijving van wat je wilt doen, hoeveel mensen je daarmee kunt bereiken, onderbouwing dat er draagvlak is voor het project en een begroting waarmee je het aan gevraagde bedrag onderbouwt. Voor grote projecten vragen we ook om (toegezegde) cofinanciering en een planning. Via het invulformulier op de site wijst dit zich vanzelf.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.