De adviesraad geeft een zwaarwegend advies aan het bestuur over welke projecten wel of niet toe te kennen. Zij kijken daarbij met name naar de draagvlak in het gebied voor een project. De Adviesraad bestaat uit leden uit de verschillende steden en dorpen en vertegenwoordigers van een aantal belangrijke sectoren (natuur & landschap, recreatie & toerisme). Zij kennen de lokale situatie goed en kunnen het bestuur dus adviseren over de wenselijkheid van projecten.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.