De projecten moeten passen bij de doelstellingen van het fonds, aangevraagd worden door bewoners, ondernemers en/of organisaties uit het gebied en bij voorkeur een positief effect hebben voor zoveel mogelijk bewoners in het gebied. Ook wordt er gekeken of er draagvlak is in de omgeving voor het project. Als er vergunningen nodig zijn voor het project, dan wordt ook gekeken of het aannemelijk is dat die verkregen worden.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.