Nee, overheden kunnen niet zelf aanvrager van projecten zijn. Het fonds is echt bedoeld als aanvulling op de reguliere overheidstaken. Wel kan de gemeente of de provincie het project co-financieren, waaruit dan tevens blijkt dat er draagvlak is bij de gemeente of provincie voor het project en ook de kans op uitvoering van grote ruimtelijke projecten vergroot wordt.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.