Er moet een uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend. Het invul-format op de website moet volledig ingevuld worden om een aanvraag in te kunnen dienen. Als u alleen een idee voor een project heeft, kunt u wellicht eerst bij Plaatselijk Belang of iemand van de Adviesraad een gesprek plannen om te kijken hoe zij u kunnen helpen om het idee uit te werken tot een projectvoorstel.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.