Dat kan, maar in de aanvraag moet wel aangetoond worden dat er een bijdrage geleverd wordt aan het gebied (en dus niet alleen aan de eigen onderneming). Ook wordt er gekeken hoeveel mensen in het gebied ‘baat’ hebben bij het project. Stel dat een ondernemer bijvoorbeeld een recreatieve voorziening wil openen in een dorp waar nu niets is, dan kan dat anders beoordeeld worden dat eenzelfde plan voor een voorziening in een dorp waar er al wel meerdere recreatieve voorzieningen zijn.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.