Nee, een dergelijke investering komt onvoldoende ten goede van het hele gebied. Bovendien zijn voor het verduurzamen van de eigen woning andere subsidie- en financieringsmogelijkheden.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.