Nee. Kleine projecten mogen, maar grote ook. Wel heeft het fonds per jaar maximaal ongeveer 700.000 euro beschikbaar. Wel maken we onderscheid in 3 verschillende grootte van projecten: klein, medium en groot. Voor de kleinere projecten gelden minder strenge eisen aan cofinanciering en verantwoording dan bij de medium en grotere projecten.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.