Ja, maar voor de kleinere projecten kan dat ook door vrijwilligersuren ‘op geld’ te zetten tegen een standaardtarief van 15 euro per uur per vrijwilliger. Voor de grotere projecten is wel cofinanciering nodig van derden, zodat we ook meer zekerheid hebben dat er een breder draagvlak is voor het project. In het fondsreglement op de site wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.