In principe kan het hele jaar door ingediend worden. Er zijn vier ‘beoordelingsmomenten’ per jaar gepland, waarbij het bestuur de tot dan toe binnengekomen projecten beoordeelt. 6 weken na het sluiten van een aanvraagperiode volgt er dan een uitslag.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.