Dat kan. Bij het bericht van toekenning of afwijzing geeft het bestuur aan wat de overweging is geweest. Soms kan het ook gewoon zo zijn dat er andere betere projecten waren en dat het geld voor dat jaar daaraan is opgegaan. Dan kan hetzelfde project een volgende keer best weer kans maken. Als er inhoudelijke bezwaren of vraagtekens waren waarom het project niet is toegekend, dan kunt u uw project verbeteren of bijvoorbeeld van een betere onderbouwing voorzien op basis van de overwegingen van het bestuur.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.