Nadat Plaatselijk Belang Hindeloopen een positief besluit ontving op de financieringsvraag bij het FIKS Omgevingsfonds, groen licht vanuit het Wetterskip Fryslân en een passend aanbod van Steenzetterij Ligthart BV kon het werk beginnen. Er werd besloten om de basalten glooiing voor een deel weg te halen en hierin van deze zelfde basalten stenen een natuurlijk ogende trap te maken. Door Plaatselijk Belang Hindeloopen is besloten om binnenkort de trap te egaliseren en om nog een leuning toe te voegen ten behoeve van de veiligheid. Met deze zwemtrap kunnen de zwemmers en strandbezoekers in het seizoen 2023 en verder veilig het strand bereiken vanaf de Hindelooper zeedijk.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.