Tennisvereniging Rekke te Workum heeft met steun van FIKS een aantal energiebesparende maatregelen kunnen doorvoeren.

Er zijn zonnepanelen geplaatst op een stuk terrein dat braak lag met de intentie ze te zijner tijd naar het dak van de tennishal te verplaatsen. Het gereedmaken van het terrein alsmede de plaatsing is met name tot stand gekomen door deĀ  extra inzet van vrijwilligers. Verder is er LED-verlichting op de buitenbanen gerealiseerd, stralingsarmaturen voor de verwarming in de kleedruimtes en bewegingsmelders en afzuiging in de kleedruimtes. Ook zijn enkele veel energie vragende apparaten in de kantine vervangen.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.