In de laatste week van de zomervakantie hebben 87 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar de meest prachtige bouwwerken

gemaakt. 14 groepen kinderen bouwden aan hun creaties. Ieder groep werd begeleid door één of twee ouders. De betrokkenheid van de ouders was groot. De werkgroep bestond uit 9 vrijwilligers. Daarnaast zijn er de hele week 3 scholieren aanwezig geweest voor hun maatschappelijke stage. Timmmerdorp werd feestelijk afgesloten. De kinderen hadden het thema ‘Pretparken’ goed doorgevoerd. Broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, buren; allemaal konden ze op de laatste dag genieten van de zelf gebouwde attracties.

Nog wat aantallen op een rijtje

  • 87 kinderen
  • 50 ouders-begeleiders
  • 300 bezoekers
  • En veel… heel veel pallets

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.