Voor Stichting De Staverse Jol en de Jonge Vissers onder Zeil heeft het jaar 2022 in het teken van het tienjarig bestaan gestaan. Dit is gevierd middels het Grote Jollenfeest. Er is veel gevaren en aan wedstrijden meegedaan, gevist tijdens het maritieme weekend in het Zuiderzeemuseum en deelgenomen aan de Visserijweek in Workum.

De bijdrage van het FIKS Omgevingsfonds is gebruikt voor een grote restauratie aan de HL90.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.