Sloeproeivereniging Makkum, een bekende speler in het Nederlandse veld van meer dan 200 sloepen en meervoudig winnaar van de welbekende van Harlingen naar Terschelling gehouden sloeproeirace, traint al ruim 20 jaar in de inmiddels 35 jaar oude kapteinsloep de Twirre in en om de wateren van het mooie Makkum. De leden van de vereniging zagen na 10 jaar met dezelfde roeiriemen hun sport te hebben beoefend deze in kwaliteit toch langzaam achteruit gaan door het 2 à 3 maal per week intensief gebruiken ervan.

Met de bijdrage vanuit het FIKS omgevingsfonds kon de vereniging bij de lokale riemenleverancier Roland van Malsen uit Makkum een nieuwe set van 9 riemen laten vervaardigen. De riemen moeten voldoen aan bepaalde eisen, die zijn gesteld met het oog op de eenheid in de sport. Daarbij valt te denken aan maximale lengte en bijvoorbeeld de afmetingen en ronding van het blad. Om de sterkte en een lange levensduur te kunnen waarborgen, werd de set door de vakmensen bij de bouwer uit verschillende houtsoorten opgebouwd.

Uiteindelijk heeft het team van roeiers en stuurmensen van de vereniging zelf de afwerking verzorgd om een lange levensduur van de riemen te garanderen en glimmend aan de start te kunnen verschijnen. De eerste trainingen zitten er inmiddels ruim op en met nog een aantal kleine aanpassingen aan de riemen zijn de leden van de club ervan overtuigd dat de set zal bijdragen aan een nieuwe serie mooie wedstrijdresultaten.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.