In februari 2023 is gestart met de renovatie van Multifunctioneel Centrum De Kaap in Stavoren.

Er zijn vijf nieuwe CV-ketels geplaatst (de oudste was van 1992), de ramen zijn vervangen en er is rottend hout vernieuwd. Het hele pand is aan de buitenkant geschilderd, het straatwerk is opgeknapt en het hekwerk is vernieuwd, verder is het pand voor zover mogelijk verduurzaamd.

Dit alles is door erkende bedrijven uitgevoerd, samen met vele vrijwilligers in een goede sfeer!

 

MFC De Kaap hoopt weer jaren vooruit te kunnen en de spil van Stavoren te blijven!

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.