De velden van voetbalvereniging QVC Stavoren zijn voorzien van nieuwe LED-verlichting. De nieuwe lichtmasten zijn geplaatst en de verlichting voldoet uitstekend. QVC kan nu weer trainen en voetballen bij voldoende licht. Bovendien scheelt de nieuwe verlichting enorm in de stroomkosten. Mede door de financiƫle bijdrage van het FIKS omgevingsfonds zijn het trainingsveld, het hoofdveld en de pannakooi klaar voor de toekomst en kan QVC weer vele jaren vooruit.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.