Aan de rand van Workum is een nieuwe combischool gebouwd, waarin de scholen CBS ’t Finster en OBS de Pipegaal onderdak hebben gevonden. Bij dat gebouw is een groen, uitdagend speelterrein gerealiseerd. Dit heeft een functie voor de beide scholen en de kinderen van kinderopvang Kids First, maar ook voor de gehele gemeenschap van Workum.

Het plein biedt de mogelijkheid tot het geven van buitenlessen; sport- en spelactiviteiten dragen bij aan de gezondheid van de kinderen. De moestuinbakken bevorderen gezond eten. Om de biodiversiteit te bevorderen is er beplanting toegepast die vlinders en bijen aantrekt. Het regenwater wordt zo veel mogelijk in de plantvakken opgevangen en kan dan de grond in zakken.

De aanleg van het plein was mogelijk dankzij een aantal fondsen, waaronder het FIKS Omgevingsfonds.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.