In Piaam is een aangevraagde subsidie gebruikt voor het opknappen van de eendenkooi Kooihuizen. Kooihuizen dateert uit 1662, heeft vijf vangpijpen en is gebouwd volgens het Overijsselse model eendenkooi. In 2020 is deze kooi aangekocht door Siebe Reitsma met als doel om dit unieke stuk cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden en de eendenkooi haar oorspronkelijke functie terug te geven. Hiermee wordt het oude beroep van kooiker in stand gehouden en kan worden uitgelegd hoe dit functioneert. Friesland kent een rijke historie van eendenkooien. Helaas zijn de meeste eendenkooien inmiddels verdwenen. Dankzij de bijdrage van het Fiksfonds kon de stormschade van februari 2022 worden hersteld en drie van de vijf vangpijpen opgeknapt. Ook is de vijver met een kraan uitgediept en zijn eendenkorven aangekocht om de populatie in stand te houden. Daarnaast is het kooihuisje voorzien van een nieuw dak met overstek als vervanging voor de veranda die was ingestort. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst. De aanschaf van een accubosmaaier zorgt ervoor dat de paden begaanbaar blijven. Inmiddels zijn al meerdere kleine groepen ontvangen in deze kooi.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.