Dankzij de bijdrage van FIKS konden alle objecten van de vaste presentatie in het voormalige Workumer stadhuis (uitgezonderd de “Oorlogszolder”) worden gecontroleerd, gecorrigeerd, geregistreerd, indien nodig gefotografeerd en aangevuld in het programma Adlib. Verder kon er advies worden gegeven over het behoud en beheer van objecten, inrichting en gebruik van het schilderijendepot en het gebruik van zuurvrije materialen.

Nu alle objecten op de juiste wijze in het programma Adlib staan konden de gegevens online worden gezet op de sites van de Collectie Nederland (www.collectienederland.nl) en de Zuiderzeecollectie (www.zuiderzeecollectie.nl). Hierdoor zal de Workumer collectie wereldwijd online te bezoeken zijn en kunnen links worden gelegd tussen deze collectie en die van andere Nederlandse musea.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.