In het weekend van 16-18 september 2022 werd in het park van Workum het muzikale sprookje ‘Beammebern’ uitgevoerd. Het sprookje, geschreven door Workumer Paul van Dijk voor muziekvereniging Crescendo, kende als thema de relatie tussen mens en natuur. Over een koning, een bos en over een meisje dat zomaar in een boom kan veranderen…

Het werden vier sfeervolle voorstellingen die – ondanks de regen – vier keer uitverkocht waren (150 betalende bezoekers per keer) en het publiek lieten genieten van muziek, dans, zang en toneel.

Belangrijkste doelstelling van dit project was om de bezoekers en deelnemers na te laten denken over het begrip verbinding (mienskip). Zowel tussen mensen onderling als met de natuur. Dat is uitstekend geslaagd, zowel qua inhoud van de voorstelling als ook in de verbinding tussen de deelnemers en het publiek. Er waren spontane lessen van basisscholen in het park, kinderen die massaal meededen met de danslessen, de basisscholen die de liedjes van de voorstelling met de kinderen instudeerden en tekeningen maakten van het bos of de ‘grijze stad’. Ook was er de waardevolle ontmoeting tussen de vrijwilligers bij de repetities, het bouwen van het decor en bij de ondersteuning van de voorstellingen zelf, bijvoorbeeld bij de catering, kaartcontrole of als verkeersregelaar. Een impressie is te bekijken via deze link: Beammebern yn Workum – Arcadia. De foto’s zijn gemaakt door Lucas Kemper.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.