Het onderhoud van het museumterrein van het Kazemattenmuseum is werk dat uitgevoerd wordt door vrijwilligers. Op de maandagen en als het nodig is op andere dagen wordt het enorm uitgestrekte terrein gemaaid, worden kanten gestoken, onkruid verwijderd, struiken gesnoeid en paden aangeharkt. Alles om ervoor te zorgen dat de bezoekers van het museum een goed beeld krijgen van de oorspronkelijke situatie van Stelling Kornwerderzand en makkelijk de weg vinden van de ene naar de andere kazemat.

Voor het onderhoud worden machines gebruikt die het werk wat lichter maken. Er is een zitmaaier, kwalitatief goede bossenmaaiers, uitstekend tuingereedschap en meerdere kruiwagens. De ruimte die de stalling van dit machinepark inneemt, is fors. De werkplaats van het museum was daarvoor te klein en stalling in de kazematten was uit museaal oogpunt niet gewenst.

Gelukkig kon achterop het museumterrein en aan het oog onttrokken, een opslagcontainer worden geplaatst die dient als stalling van tuingereedschap. Het FIKS omgevingsfonds heeft met financiƫle ondersteuning bijgedragen bij de aankoop van de container en de plaatsing ervan.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.