Opnieuw ruim € 460.000 aan aanvragen goedgekeurd Omgevingsfonds Windpark Fryslan

In de tweede aanvraagronde van het FIKS Omgevingsfonds, het fonds dat gevuld wordt vanuit de opbrengsten van Windpark Fryslân ten behoeve van projecten voor een sterke IJsselmeerkust, is opnieuw ruim € 460.000 toegekend aan in totaal 16 aanvragen. In de eerste ronde, eerder dit jaar, werd voor ruim € 445.000 aan aanvragen toegekend. Alle aanvragen dragen bij aan de leefbaarheid in het gebied, verduurzaming van de energievoorziening, recreatie en toerisme en/of een aantrekkelijke leefomgeving.

In totaal zijn er in deze tweede ronde 29 aanvragen ingediend, met een gezamenlijke vraag van ruim 847 duizend euro aan bijdragen uit het FIKS Omgevingsfonds. Het bestuur en de Adviesraad hebben beide onafhankelijk van elkaar de aanvragen beoordeeld en daarna heeft het bestuur, het advies van de Adviesraad meegewogen, een besluit genomen over welke aanvragen zijn toegekend. Goedgekeurd zijn onder andere de voedseltuin van Makkum, het groot onderhoud aan een historische Blazer TX33, een wandelbrug bij Piaam en de verduurzaming van een tennispark.

Siem Jansen, voorzitter van het bestuur van FIKS: “Het is mooi om te zien dat er ook deze keer weer voldoende goede aanvragen zijn binnengekomen. Van de 13 aanvragen onder de € 10.000 hebben we er maar liefst 9 kunnen honoreren. In de middencategorie, tussen de 10.000 en 100.000 euro helaas maar 6 van de 15. Daar zaten ook aanvragen bij die niet goed passen in de doelstellingen van het fonds of onvoldoende aantonen in het algemeen belang van het gebied te zijn. Gelukkig konden we deze keer ook een grote aanvraag goedkeuren: die van Museum Hindeloopen. Een fikse investering in het gebied, waar we met FIKS nu ook een steentje aan bijdragen.”

De aanvragen die zijn toegekend staan vermeld op de website van het FIKS Omgevingsfonds. In totaal kan het Omgevingsfonds jaarlijks zo’n €700.000 euro aan aanvragen toekennen. Voor dit jaar is er zelfs nog wat meer ruimte omdat het fonds al in 2021 met een bedrag is gevuld, terwijl er nog geen aanvragen ingediend konden worden. De derde ronde voor dit jaar is alweer geopend en sluit op 31 december. Begin 2023 wordt daarover een besluit genomen.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.