Omgevingsfonds Windpark Fryslan kent bijna € 170.000 toe in laatste ronde 2022

In de derde aanvraagronde van het FIKS Omgevingsfonds voor 2022, het fonds dat gevuld wordt vanuit de opbrengsten van Windpark Fryslan ten behoeve van projecten voor een sterke IJsselmeerkust, is bijna € 170.000 toegekend aan in totaal 7 aanvragen. In 2022 is daarmee meer dan € 1.000.000 aan aanvragen toegekend. Alle aanvragen dragen bij aan de leefbaarheid in het gebied, verduurzaming van de energievoorziening, recreatie en toerisme en/of een aantrekkelijke leefomgeving.

In de derde ronde is het geld toegekend voor onderhoud en verduurzaming van MFC de Kaap, een initiatief om tot kledingruil te komen in Workum, de restauratie van een roeisloep, een gezondheidsinitiatief in Makkum, de herinrichting van de buitenruimte van IJsclub Workum, de viering van 50 jaar Strontrace en de verduurzaming van de sportkantine in Gaast. 

Het bestuur en de Adviesraad hebben beide onafhankelijk van elkaar de aanvragen beoordeeld en vervolgens heeft het bestuur, het advies van de Adviesraad meegewogen, een besluit genomen over welke aanvragen toe te kennen.

Siem Jansen, voorzitter van het bestuur van FIKS: “Het is mooi om te zien dat er ook deze keer weer voldoende goede aanvragen zijn binnengekomen, al waren het er deze keer iets minder dan voorgaande ronden. Voor 2023 heeft het bestuur besloten vier rondes te organiseren, waarbij er twee exclusief voor kleinere aanvragen (tot € 10.000) zijn. We merkten dat voor de kleinere aanvragen de periode tussen rondes soms te lang was, waardoor het evenement bij wijze van spreken al geweest was voordat het besluit over toekenning genomen kon worden. De volgende ronde is een ronde voor kleinere projecten. De sluitingsdatum is 28 februari. Voor de zomer (sluitingsdatum 31 mei) is dan nog een ronde voor zowel grotere als kleine projecten.”

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.