• 01
  Herstel wandelroute "Dwalen door Stavoren"
  Vernieuwen van de onleesbaar geworden borden die horen bij de wandelroute "Dwalen door Stavoren"/"In de voetsporen van Odulphus"
  € 702
 • 02
  Aanleg beachvolleybalvelden
  Het realiseren van een vrij toegankelijk beachvolleybalveld in Stavoren
  € 22.000
 • 03
  Verduurzaming MFC Maggenheim
  Het treffen van energiebesparende maatregelen ten behoeve van MFC Maggenheim
  € 200.000

De missie van Fiks in 3 pijlers:

 • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
 • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
 • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.