Informatie bijeenkomst
Verduurzaming
Fiks Omgevingsfonds

Voor sportclubs rond de IJsselmeerkust

Wanneer 11 juli 2023
Tijd 19:30 tot 21:00 uur
Locatie Het Oost 26, Hindeloopen

Opgave via dirkjelke@sportfryslan.nl of 06 82 09 04 81

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.