In de tweede ronde van het FIKS Omgevingsfonds van 2024 zijn slechts twee projecten gehonoreerd: nieuwe bebording voor de route ‘Dwalen door Stavoren’ en de aanleg van beachvolleybalvelden, toevallig ook in Stavoren. Daarnaast is het eerder aangehouden project rond de verduurzaming van de sporthal Maggenheim in Makkum alsnog toegekend.

Er waren voor de tweede ronde negentien projecten ingediend. Zowel het bestuur als de adviesraad zijn echter van mening dat de andere projecten onvoldoende pasten in de doelstelling van het fonds of onvoldoende blijvende impact hebben in het gebied om toegekend te worden.

Zorgen over ‘te weinig goede projecten’ zijn er echter niet bij het bestuur. Siem Jansen, voorzitter van het bestuur: ‘We weten dat er nog een flink aantal projecten in ontwikkeling zijn. Dat we nu een keer een ronde hebben met minder toekenningen geeft ons verderop in het jaar de ruimte een aantal grote aanvragen te kunnen honoreren.’ Het doel van het bestuur is wel om het jaarlijks beschikbare bedrag van 700.000 euro zo goed en effectief mogelijk in het gebied uit te geven.

Het FIKS Omgevingsfonds is in 2021 ingesteld om een deel van de opbrengsten van het Windpark in het IJsselmeer ten goede te laten komen aan projecten langs de IJsselmeerkust die bijdragen aan de leefbaarheid en verduurzaming van de IJsselmeerkust van Makkum tot Stavoren.

Meer informatie over de toegekende aanvragen, de doelstellingen van het FIKS Omgevingsfonds en het fondsreglement vindt u op fiksomgevingsfonds.frl

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.